Дома Дома Контакт Администрација
Пребарај продукти:

 

 
Зошто Avaya?
Постојат повеќе причини и бенефиции за користење на широката лепеза на производите на Avaya. Во светот во кој брзиот пренос како на гласовните, така и податочните информации станува пресуден, има се повеќе фактори кои говорат во корист на нашите производи и услуги. Една од нив е заштедата, при што големите компании преку користење на своите постоечки мрежи драстично ги намалуваат своите трошоци. Во ваквите конвергирани мрежи,  лесно се интегрираат  апликациите за говор и податоци, и се овзоможува едноставен менаџмент на самите мрежи. Со користење на производите на Avaya се заштедува како на кадар така и на време, а сите апликации преку мулти-сервисната инфраструктура им стануваат достапни на сите вработени во една компанија.

Бенефиции
Бенефициите се безбројни. Добредојдовте во светот на ТЕЛИТ. Дозволете ни да одговориме на Вашите прашања и да Ве воведеме во светот во кој технологијата не само што е подобра, таа и ги намалува Вашите трошоци, ги редуцура Вашите ризици и Ви помага во зголемување на Вашиот профит.
Top 10 Reasons why you need IP Telephony


1. Flexibility: pure IP at a new branch. . . hybrid at headquarters, mixed IP and analog phones, whatever path, pace or choice they need

2. Investment protection: customers can reuse up to 85% of their current infrastructure, including phones

3. Security: industry-leading end-to-end media encryption protects each IP call

4. Extend applications: enhance productivity of their employees by extending HQ-functionality to the branch

5. Business Continuity: with a plan where communications is a key enabler, not a key risk

6. Productivity: make mobile employees “Enterprise-Enabled”: one-name/one-number accessibility, connected to the organization as if they were at their desk

7. Cost Savings: reduce Long Distance charges. . . especially international calls

8. Interoperability: Avaya uses industry’s standards and optimizes its applications to run on any network

9. Experience & Support: Avaya has been the telephony industry leader for decades and the result of this is the broadest suite of communications applications, innovations, and services to deliver best in class IP. Avaya Global Services delivers design, implementation and management services to augment any IT staff

10. Reliability: Rock solid system reliability reinforced by Avaya EXPERT SystemsSM Diagnostic Tools remote monitoring & maintenance.Вести

Јуни 2011
Во Alliance One, нсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 50 локални телефонски приклучоци и интерен безичен DECT систем со 4 базни станици и 10 DECT терминали.

Maj 2011
Во Бјорнер, во соработка со Македонски Телеком,  инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 10 локални телефонски приклучоци.

Мај 2011
Во Slimline Club инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 20 локални телефонски приклучоци

Април 2011
Во Совет за радиодифузији инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 50 локални телефонски приклучоци.

Февруари 2011
Во Министерство за здравство инсталиран е контакт центар со 3 агенти заснован на Avaya IP Office 500 телекомуникациониот систем.

Јануари 2011
Во Агенција за електронски комуникации инсталиран е контакт центар со 5 агенти заснован на Avaya IP Office 500 телекомуникациониот систем.

Декември 2010
Во McDonalds-Дирекција, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 16 локални телефонски приклучоци.

Ноември 2010
Во Винарија Стоби инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 80 локални телефонски приклучоци.

Октомври 2010
Во Карником инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 10 локални телефонски приклучоци.

Октомври 2010
Во Hydro System Zletovica инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 100 локални телефонски приклучоци

Август 2010
Во Leoron инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 22 локални телефонски приклучоци.

Јули 2010
Во Агенција за вработување на Република Македонија во соработка со Македонски Телеком  инсталиран е контакт центар со 5 агенти, заснован на Avaya IP Office 500 v2 телекомуникациониот систем.

Јули 2010
Во Mazda Autocommerce во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 10 локални телефонски приклучоци.

Јуни 2010
Во Агенција за супервизија на осигурување, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya IP Office 500 v2 телекомуникационен систем со 20 локални телефонски приклучоци. 

Јуни 2010
Во Tikves Winery AD Skopje, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya IP Office 500 v2  телекомуникационен систем со 50 локални телефонски приклучоци. 

Maj 2010
Во Агенција за цивилно воздухопловство, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е  Avaya Communication Manager IP телекомуникационен систем со 64 локални телефонски приклучоци.

Април 2010
Во Diners Club International инсталиран е контакт центар со 5 агенти и 30 локални телефонски приклучоци заснован на Avaya IP Office 500 телекомуникациониот систем.

Март 2010
Во Poly MZT - A Wabtec company, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya Communication Manager IP телекомуникационен систем со 64 локални телефонски приклучоци. 

Февруари 2010
Во Swot инсталиран е Avaya IP 500 Office телекомуникационен систем со 10 локални телефонски приклучоци. 

Јануари 2010
Во МЦМС, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya Communication Manager IP телекомуникационен систем со 40 локални телефонски приклучоци. 

Октомври 2009
Во PriceWaterHouse Coopers, во соработка со Македонски Телеком инсталиран е Avaya Communication Manager IP телекомуникационен систем со 50 локални телефонски приклучоци. 

Август 2009 
Телит доо изврши испорака на SIP BRI Gateway AudioCodes за потребите на Cosmofon.

Јули 2009
Во Ремедика во соработка со Македонски Телеком инсталиран е контакт центар со 10 агенти и 100 локални телефонски приклучоци заснован на Avaya IP Office 500 телекомуникациониот систем

Февруари 2009
Во Наша ТВ инсталиран е Avaya IP 500 Office телекомуникационен систем со 100 локални телефонски приклучоци.

Јануари 2008        
Телит доо кaко Avaya Business Partner ја
 доби титулата "Silver Certification - Small and Medium Business", за Македонија за 2007 година.

Февруари 2008
Во Avon Cosmetics Albania инсталиран е Avaya IP Office Small Office Edition телекомуникационен систем.   

Април 2008 
Инсталиран е Nice Voip логер за контакт центарот на Cosmofon. 

Мај 2008
Телит доо кaко Avaya Business Partner ја доби титулата "Silver Certification - Small and Medium Business", за Македонија за 2008 година.

Јули 2008
Во ProCredit Bank Macedonia инсталиран е контакт центар со 10 агенти заснован на Avaya IP Office телекомуникациониот систем.

Август 2008
Во Маккар доо инсталиран e Avaya IP 500 Office телекомуникационен систем со 30 локални телефонски приклучоци.

Октомври 2008
Телит доо стана Silver Partner на Extreme Networks за Македонија.

Октомври 2008
Во Жито Лукс АД Скопје инсталиран е Avaya IP 500 Office телекомуникационен систем со 170 локални телефонски приклучоци. 

Декември 2008 
Во Аеродром св. Апостол Павле Охрид, инсталиран е NiceCall Focus III систем за снимање на разговори. 

 

Март 2007
Во ZERO POZITIVE PUBLICIS инсталиран е контакт центар заснован на AVAYA IP Office телекомуникациониот систем.

Мај 2007
Во EOS MATRIX DOO Skopje инсталиран е интерактивен контакт центар со 75 агенти заснован на Avaya Communication Manager телекомуникациониот систем.

Септември 2007
Во АД Македонски Телекомуникации испорачани се 4 Avaya Communication Manager IP телекомуникациони системи.

Октомври 2007 
Во DHL Express Macedonia dooel инсталиран е  контакт центар со 10 агенти заснован на AVAYA IP Office телекомуникациониот систем.

Ноември 2007
Во Cosmofon извршен е upgrade на системот за снимање на разговори.

Декември 2007
Телит доо потпиша договор за инсталирање на системи за снимање на разговори во Аеродром Приштина.

Декември 2007
Телит доо е прогласен за најпрогресивен AVAYA Adriatic Region партнер за 2007 година.


. 

 

 

 

 

 

Корисничка поддршка

Tel.: +389 2 3073430
Fax: +389 2 3073521
Mob:+389 70 363730
telit@telit.com.mk:

e-mail:
bcvetkovski@telit.com.mk


ДОМА | ЗА НАС | РЕШЕНИЈА | УСЛУГИ |ПАРТНЕРИ |РЕФЕРЕНЦИ |КОНТАКТ